X
تبلیغات
چهار حکیم: بزرگمهر،فردوسی،خیام ،ارد بزرگ - عکس هایی از آرامگاه فردوسی خردمند
نگاهی به خردورزی چهار حکیم ایرانزمین : حکیم بزرگمهر ،حکیم فردوسی ،حکیم خیام نیشابوری و حکیم ارد بزرگ

ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود . ارد بزرگ .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر 1388ساعت   توسط جعفر معروفی  | 

http://www.hakimorodbozorg.com/wp-content/uploads/2013/08/hakim-orod-bozorg-2.gif